Patron objektu

Náš patron svatý Leonard

Každý statek má mít svého patrona. Všichni, kdo se vyskytují na statku, potřebují svého ochránce. Při prohlídce místního kostela jsme nalezli malbu s vyobrazením sv. Leonarda před heřmanickým kostelem a v pozadí je silueta Králického Sněžníku s horou Klepý. Z toho důvodu  jsme si zvolili svatého Leonarda jako patrona našeho statku.

Leonard je populární v Bavorsku a jeví se často jako nejba­vorštější mezi bavorskými světci. V dřívějších dobách bylo v Bavor­sku přes 150 tradičních Leonardo­vých poutí. Avšak jak jsou mnozí udiveni, když se dovědí, že Leonard, jejich ba­vorský pomocník v nouzi, patron koní a sedláků, byl Francouz, ve Francii žil a působil a tam i zemřel.

MODLITBA

Bože, Tys povolal svatého Leonarda, aby následoval Tvého Syna v jeho chudobě a pokoře; pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

Patron svatý Leonard

Rychlý kontakt

Ing. Jiří Gross

Telefon
+420 608 866 128

E-mail
gross.jirka@seznam.cz

Kde nás najdete

Heřmanice 59, Králíky